fbpx Zarządzenie nr 4/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Europejskiej Karty Naukowca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 4/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Europejskiej Karty Naukowca

Zarządzenie nr 4/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw Europejskiej Karty Naukowca

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw Europejskiej Karty Naukowca w następującym składzie:

1) prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – przewodniczący Komisji;

2) dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG – Wydział Biologii,

3) prof. dr hab. Adam Prahl – Wydział Chemii,

4) dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG – Wydział Ekonomiczny,

5) dr hab. Tomasz Wiśniewski – Wydział Filologiczny,

6) dr hab. Anna Paner, prof. UG – Wydział Historyczny,

7) dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,

8) prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski – Wydział Nauk Społecznych,

9) dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii,

10)  dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji,

11)  prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Wydział Zarządzania,

12)  prof. dr hab. Krzysztof Liberek – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,

13)  prof. dr hab. Bernard Lammek – Rektor Senior, doradca Rektora,

14)  mgr Alan Puckowski – Wydział Chemii,

15)  dr Adam Jagiełło-Rusiłowski – Wydział Nauk Społecznych,

16)  mgr Julia Szczęsna – Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

17)  mgr Piotr Zieliński – Samorząd Doktorantów,

18)  Krystian Siekierski – Parlament Studentów.

 

§ 2.

Do zadań Komisji, o której mowa w § 1 należy w szczególności:

1) analiza wewnętrzna działań przeprowadzonych zgodnie z planem zawartym w Strategii HR (HR Strategy of University of Gdańsk);

2) opracowanie wytycznych oraz planu działań na kolejne 3 lata zgodnie z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca;

3) przygotowanie raportu do Komisji Europejskiej w związku z przyznanym logo HR Excellence in Research;

4) monitorowanie aktywności wdrożeniowych zgodnych z planem działań na lata 2018 - 2021.

 

§ 3.

  1. Komisja będzie realizowała swoje zadania do dnia 18 kwietnia 2021 roku.
  2. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 5/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku293.49 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku, 10:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz