Biuro Projektów Naukowych

Aktualności

Znamy wszystkich laureatów konkursu NCN MINIATURA 6 

Do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły ostatnie decyzje dotyczące konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe. Finasowanie działań otrzymały 2 kolejne osoby:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł działania

Wysokość finansowania

Jernas Patrycja

WOiG

microBALT

8 382,00 zł

Dzierżyńska Maria

WCH

Nowy system uwalniania aktywnych peptydów

49 500,00 zł

Tym samym grono laureatów zwiększyło się do dziesięciu osób. Badaczki i badacze przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, zrealizują staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze o łącznej wartości 322 828,00 zł. 

Celem konkursu MINIATURA było wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wyniósł niemal 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz spełniali pozostałe warunki konkursu.

Serdecznie gratulujemy!

08.11.2022

Otwarcie czterech konkursów Narodowego Centrum Nauki

15 września 2022 r. Narodowe Centrum Nauki otworzyło cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce. 

Wnioski, w zależności od konkursu, można składać albo z ramienia jednostki zatrudniającej, albo jako osoba fizyczna. O granty mogą ubiegać się również obcokrajowcy, niezależnie od obywatelstwa, zarówno Ci przebywający już w naszym kraju (w konkursach OPUS 24, SONATA 18 lub PRELUDIUM BIS 4), jak i dopiero planujący przyjazd do Polski (w konkursie POLONEZ BIS 3). Termin złożenia wniosków w NCN mija15 grudnia. Do Biura Projektów Naukowych wnioski należy dostarczyć do 7 grudnia 2022 r. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

16.09.2022

 Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki

Do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły kolejne pozytywne decyzje dotyczące finasowania działań naukowych w ramach programu MINIATURA 6. Do grona laureatów dołączyły:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł działania

Wysokość finansowania

Beata Grembecka

WB

Ocena potencjału przeciwzapalnego spermidyny podawanej w modelu choroby Parkinsona u szczura – badania wstępne

49 995,00 zł

Anna Nenca

WMFiI

Problem parzystości dla jednowymiarowych automatów komórkowych.

9 020,00 zł

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

19.08.2022

Laureaci konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Edukacji i Nauki wyłonił 215 młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, którym przyznał stypendium w wysokości 5 390 na okres 3 lat. 

Wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Aleksandra Maria Kocot z Wydziału Biologii
 2. dr Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Nauk Społecznych
 3. dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych
 4. dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie MEiN: www.mein.gov.pl

01.07.2022

Laureaci konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki

Do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły pierwsze decyzje dotyczące konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe. Finasowanie działań otrzymały 3 osoby:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł działania

Wysokość finansowania 

Sandra Ramotowska

WCH

Określenie parametrów kinetyki oddziaływania małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z helisą DNA za pomocą techniki swichSense

41 800,00 zł

Anna Gołąbiewska

WCH

Nowe wieloskładnikowe, fotoaktywne nanostruktury typu Janus

47 300,00 zł

Jakub Brzeski

WCH

Badania związków koordynacyjnych dwuwartościowych jonów Pd oraz Pt z awibaktamem
oraz ich zdolności inhibowania β-laktamazy OXA-48

40 700,00 zł

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych

Przypominamy, iż nabór wniosków kończy się 31 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

23.06.2022

Dofinansowanie projektu „H2OforAll” w ramach programu HORYZONT EUROPA 

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON Research and Innovation Actions) przyznała dofinansowanie dla projektu „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”, w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem. Na część badań, które mają być zrealizowane w UG prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii otrzymała finansowanie w wysokości 208 750 EUR.  Liderem projektu jest UNIVERSIDADE DE COIMBRA z Portugalii. 

08.06.2022

Konkurs POLONEZ BIS 1 rozstrzygnięty 

W rozstrzygniętym właśnie pierwszym konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 151 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 50 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Dwóch naukowców będzie prowadziło swoje badania w Uniwersytecie Gdańskim. Laureatami konkursu zostali:

 1. dr Marta Pobłocka, która projekt pod tytułem „Charakterystyka procesu starzenia się komórek odpornościowych i jego korelacja z nowotworem płuc” realizowała będzie w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi;
 2. dr Thomas Zlosnik, który projekt pod tytułem „Grawitacja i Ciemna Materia” realizował będzie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłoszone zostaną w 2021 i 2022 roku, zrekrutowanych będzie 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.

Grafika wyniki konkursu POLONEZ BIS 1

Więcej informacji na stronie NCN oraz programu POLONEZ BIS

25.05.2022

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursów OPUS i SONATA. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6%.

Ponad 15 milionów PLN otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy będą realizowali łącznie 14 projektów. Trzy z nich będą realizowane w konsorcjach naukowych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Program Wnioskodawca Kierownik projektu Wydział Tytuł projektu

Budżet całkowity

[PLN]

Budżet dla UG

[PLN]

OPUS 22 Jednostka naukowa Besta Tomasz WNS Różnice indywidualne i wspieranie przemocy grupowej: Rola rozhamowania, zuchwałości i bezduszności 950 000,00 950 000,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Balwicka-Szczyrba Małgorzata WPiA Zdolność do uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym osób starszych. Instytucje wsparcia - perspektywa prawna 224 088,00 224 088,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Mioduchowska Monika WB „Wyschnijmy i przeżyjmy razem”: czy anhydrobioza u niesporczaków (Tardigrada) jest modulowana przez specyficzny mikrobiom i zależy od bakterii, które razem z nimi przeżywają wysuszenie? 1 076 472,00 1 076 472,00
OPUS 22 Konsorcjum
(UG jako Lider)
Jakubas Dariusz WB Co na prawdę liczy się dla wysokoarktycznego zooplanktonożernego ptaka morskiego żerującego w gwałtownie zmieniającym się środowisku - rozmiar ofiary czy jego wartośc energetyczna? 3 483 583,00 1 833 411,00
OPUS 22 Konsorcjum
(UG jako Partner)
                        Spodzieja Marta                                                          WCH Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym 1 904 664,00 810 812,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Mariusz Grinholc MWB Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów 1 925 160,00 1 925 160,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Konieczny Igor MWB Polifosforan i DNA jako rusztowania dla białek podczas stresu i w normalnych warunkach wzrostu 2 466 840,00 2 466 840,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Moskalewicz Damian WOiG Ulepszenie strategii zarządzania zagrożeniami naturalnymi w strefie brzegowej morza poprzez powiązanie form i osadów sztormowych z pomiarami instrumentalnymi – STORMLINK 771 000,00 771 000,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Bonk Alicja WOiG Rodzaje i intensywność pożarów roślinności oraz ich wpływ na ekosystemy jeziorne wzdłuż transektu europejskiego (FLAMES) 1 136 186,00 1 136 186,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Adamska-Mieruszewska Joanna WE Społeczno-psychologiczne czynniki motywujące do wspierania społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowych 192 760,00 192 760,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Zdrowowicz-Żamojć Magdalena WCH Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii 1 178 980,00 1 178 980,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Sznarkowska Alicja ICCVS Charakterystyka funkcji i regulacji izoformy 2 czynnika transkrypcyjnego Nrf2 1 776 908,00 1 776 908,00
SONATA 17 Konsorcjum
(UG jako partner)
Lewandowska Danuta WB Rozwój wiedzy na temat roli ligandów GPR18 jako strategii ukierunkowanej na mikroglej w regulacji neurozapalenia 1 227 871,00 186 060,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Szewczyk Maciej WB Analiza różnorodności i struktury genetycznej linii męskich w populacjach wilka szarego (Canis lupus) w Europie 799 100,00 799 100,00

Dodatkowo grant na projekt "Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo" otrzymał dr hab. Krzysztof Hinc (2 503 684 zł), pracownik MWB UG i GUMed.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

23.05.2022

Znamy laureatów konkursu START 2022 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 30. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 794 kandydatów.

Wśród laureatów znalazło się 2 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych oraz mgr Hubert Wyszkowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/

11.05.2022

 Laureaci programu dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla naukowców uciekających przed wojną.

Ewaluacja programu była uproszczona i szybka, wnioski oceniane były w tygodniowych turach przez koordynatorów NCN. Do konkursu przystąpiło 213 naukowców z Ukrainy. Laureatami zostało 51 osób, głównie mieszkańców Kijowa, Charkowa i Lwowa ale również Odessy, Ługańska i Sum. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz badania.

W Uniwersytecie Gdańskim zatrudnienie znajdą 3 naukowczynie, które będą kontynuowały swoje badania na Wydziale Biologii, Wydziale Historycznym oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

09.05.2022

ERC Mentoring Initiative

Naukowcy realizujący granty NCN mogą wziąć udział w programie ERC Mentoring Initiative uruchomionym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council). Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Krajowy Punkt Kontaktowy wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiły swoim laureatom skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Zainteresowani mentoringiem naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR podając jaki krajowy grant realizują. KPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.

W przypadku projektów finansowanych przez NCN uprawnieni są:

 • kierownicy projektów finansowanych w ramach konkursów: OPUS (wraz z OPUSLAP i OPUS-WEAVE), PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ BIS, POLS;
 • kierownicy projektu do 7 lat po doktoracie w ramach konkursów IDEALAB i GRIEG;
 • kierownicy polskiej części projektu w ramach wszystkich projektów badawczych realizowanych w międzynarodowej współpracy dwustronnej (MOZART, BEETHOVEN, BEETHOVEN CLASSIC, BEETHOVEN LIFE, DAINA, SHENG, ALPHORN, CEUS, WEAVE) i wielostronnej w ramach sieci: EQUIP, HERA, JPI CH, NORFACE, URBAN EUROPE, CHANCE, T-AP, BIODIVERSA, BIODIVERSA+, ERACAPS, FORESTVALUE, INFECT-ERA, JPI HDHL JPIAMR, JPND, ASPERA, CHISTERA, M-ERA.NET, QuantERA, SOLAR-DRIVEN CHEMISTRY.

Agencje umożliwiają skorzystanie z inicjatywy ERC Mentoring Initiative swoim laureatom spełniającym kryteria ubiegania się o grant ERC:

 • Starting (2 do 7 lat po doktoracie),
 • Consolidator (7 do 9 lat po doktoracie),
 • Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat).

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

Źródło: NCN

05.05.2022

Podsumowanie uczestnictwa Polski w programie ramowym Horyzont 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło raport przygotowany na podstawie danych pochodzących z baz Komisji Europejskiej po 877 konkursach przeprowadzonych w ramach PR UE Horyzont 2020. W dokumencie można znaleźć informacje dotyczące m.in. pozycji Polski w rankingach całego programu, polskie wyniki w ujęciu tematycznym na tle innych państw, analizy dotyczące typów instytucji i wnikliwe omówienie udziału polskich jednostek w poszczególnych obszarach H2020. 

Uniwersytet Gdański znalazł się na 8. pozycji wśród uczelni i na 3. miejscu wśród uniwersytetów, które pozyskały najwięcej środków finansowych w Polsce (Tabela 5) oraz na 2. miejscu wśród polskich jednostek, które pozyskały najwyższe finasowanie w projektach filaru Science with and for Society (Tabela 20).

Dokument dostępny jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: www.kpk.gov.pl

Wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. W trzeciej edycji o finansowanie starało się 228 naukowców z całej Polski. Granty o łącznej wartości ponad 55 milionów złotych otrzyma 97 wnioskodawców. Jednym z nich jest prof. dr hab. Wiesław Laskowski z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki. W ramach projektu pt.: "Fizyczne ograniczenia na powstawanie i obserwacje ściśle kwantowych korelacji", otrzymane środki w wysokości 523 380 zł zostaną przeznaczone m.in. na badania, stypendia doktoranckie czy wyjazdy służbowe.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Źródło i więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

Serdecznie gratulujemy!

06.04.2022

 Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy

Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Z możliwości zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci grantów MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI i UNISONO. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych wcześniej zadań.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektów Naukowych.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

18.03.2022

 Dofinansowanie projektu FoQaCiA w ramach programu HORYZONT EUROPA

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa przyznała dofinansowanie dla projektu „Foundations of quantum computational advantage” (FoQaCiA), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem. Na część badań, które mają być zrealizowane w UG dr Ana Belen Sainz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych otrzymała finansowanie w wysokości 229 913 EUR.  Liderem projektu jest Laboratorio Iberico Internacional De Nanotecnologia z Portugalii.

18.03.2022

Wyniki konkursu NCN - MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursu MAESTRO skierowanego do doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs NCN. W trzynastej edycji granty otrzymało 9 laureatów, wśród których znalazł się prof. dr hab. Paweł Horodecki z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG. NCN sfinansuje badania prowadzone w ramach projektu pt.: „Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji” na kwotę 3 398 920 zł. Realizacja projektu pozwoli na zrozumienie fundamentalnych ograniczeń na przetwarzanie informacji w przyrodzie. Ma to istotne znacznie nie tylko z perspektywy odkrywania podstawowych praw fizyki, ale również w kontekście potencjalnych zastosowań w kryptografii czy komunikacji w przestrzeni kosmicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o laureatach na stronie NCN

24.02.2022

Dofinansowanie projektu FIERCE w ramach programu Horyzont Europa

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa przyznała dofinansowanie dla projektu „Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe” (FIERCE), w którym UG jest partnerem. Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz narzędzi do ożywienia sojuszy między ruchem feministycznym, społeczeństwem obywatelskim a decydentami politycznymi w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i wzmacniania populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej. Realizowany będzie w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą jednostki z Danii, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Słowenii, Grecji i Francji. Kierownikiem projektu po stronie UG jest dr Grzegorz Piotrowski z Wydziału Nauk Społecznych.

Serdecznie gratulujemy!

18.02.2022


 

Archiwum
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24 Styczeń, 2017 - 12:44; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: środa, 23 Listopad, 2022 - 14:34; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg