Oceanograf wrócił do domu
Pełnym sukcesem zakończył się rejs badawczy SEA-EU! Drugiego lipca o 11.30 statek Uniwersytetu Gdańskiego r/v…
Piątkowa integracja Uczelni Fahrenheita
Władze rektorskie, prorektorzy, kanclerze i dziekani, dyrekcja FarU, a także liderzy projektu Wspieranie…
Od młodych dla młodych. Dofinansowanie projektu „Young People Network for Balticness
Projekt kierowany przez dr. hab. Kazimierza Musiała, prof. UG „Young People Network for Balticness 2.0.”(…
Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG o studiach podyplomowych Morska energetyka wiatrowa
Słuchacze są zadowoleni i wykazują dużą motywację do pracy oraz chęć rozwoju kompetencji w zakresie…
Naukowcy z Wydziału Chemii UG z grantami NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursu MINIATURA 6. Wśród nich jest troje naukowców z…
Pożegnanie dra Kazimierza Zimnego
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci   dra Kazimierza Zimnego   wybitnego sportowca i olimpijczyka,…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Rejs SEA-EU

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków