140 nauczycieli z Ukrainy weźmie udział w szkoleniu Wydziału Filologicznego
140 nauczycieli z Ukrainy weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu…
Prof. dr hab. inż. Julita Dunalska: jezioro ma pewną pojemność. Może przyjąć pewną ilość zanieczyszczeń, ale nie nieskończoną – ro…
– Ilość wody, która krąży w przyrodzie, jest stała. Natomiast jakość wody i zasoby dyspozycyjne znacznie się…
Zero waste i przekrojowe podejście do zrównoważonego rozwoju. Uroczystość przyznania nagród uczestnikom konkursu Moje studia dla p…
Co jako uczelniana społeczność możemy zrobić dla naszej planety, klimatu i środowiska, w którym żyjemy?…
Czy da się uratować Bałtyk?  Podcast “Rozmowa z Fahrenheitem”
O zanieczyszczeniach Morza Bałtyckiego, ich przyczynach, skali zagrożenia oraz perspektywach na poprawę…
Studenci UG ze stypendium Ministra Edukacji i Nauki
    Szesnastu studentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki Przemysława…
Kurs języka bretońskiego we Francji zakończony
Współpraca SEA EU zapewnia dostępność międzynarodowych warsztatów, konferencji, spotkań z naukowcami i…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Rejs SEA-EU

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków