Aktualności

Spotkanie z Zastępcą Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów - dr…
Już 8 grudnia członkowie społeczności akademickiej naszej Uczelni będą mogli wziąć udział w spotkaniu z…
Medale UG na Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych
Zakończył się XII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, w którym bardzo dobrze zaprezentowali…
Manipulacja, demagogia, propaganda i Makbet. Bezradność filozofa
Rozmowy i rozważania w Teatrze Szekspirowskim z Makbetem w tle będą dotyczyły manipulacji, demagogii i…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

uczelnia badawcza IDUB

Droga Uniwersytetu do osiągnięcia statusu uczelni badawczej: program małych grantów, program publikacyjny i podsumowanie w sprawozdaniach.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

komunikaty

Uczelnia w pandemii: bezpieczeństwo, komunikaty i zarządzenia. Naukowcy UG o pandemii. Przydatne informacje.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków