W interesie każdego z nas leży, aby relacje międzyludzkie były jak najlepsze. rozmowa z dr hab. Maciejem Nyką, prof. UG Zastępcą R…
Mobbing i dyskryminacja są poważnymi problemami. Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” z 2019 r. aż…
Wielogłos o Gdańsku. Rocznica śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza
Mijają trzy lata od dnia śmiertelnego zamachu na Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Podczas finału…
Pożegnanie - prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Z żalem i smutkiem informujemy, że dnia 13 stycznia 2022. r. odszedł  prof. dr hab. Stanisław  Wrycza…
“Śnieg” i “Wesołe Kumoszki z Windsoru” - bilety do GTS na spektakle
W ramach współpracy z Teatrem Szekspirowskim Uniwersytet Gdański zaprasza na spektakl “Śnieg” i “Wesołe…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

uczelnia badawcza IDUB

Droga Uniwersytetu do osiągnięcia statusu uczelni badawczej: program małych grantów, program publikacyjny i podsumowanie w sprawozdaniach.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

sea_eu

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków