Prof. dr hab. inż. Julita Dunalska: jezioro ma pewną pojemność. Może przyjąć pewną ilość zanieczyszczeń, ale nie nieskończoną – ro…
– Ilość wody, która krąży w przyrodzie, jest stała. Natomiast jakość wody i zasoby dyspozycyjne znacznie się…
Już jest. Wersja online jedynego w Polsce biologicznego słownika polsko-angielskiego
Dzięki pracy i zaangażowaniu sześciorga studentów Genetyki i Biologii Eksperymentalnej z Wydziału Biologii…
Powitajmy Oceanografa z radością!
Statek badawczy Oceanograf, po przepłynięciu w ramach rejsu SEA EU, czterech tysięcy mil morskich, zacumuje w…
Kurs języka bretońskiego we Francji zakończony
Współpraca SEA EU zapewnia dostępność międzynarodowych warsztatów, konferencji, spotkań z naukowcami i…
Przyjazna przestrzeń publiczna – dyskusja z udziałem architekta Miasta Gdańska
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska i kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Rejs SEA-EU

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków