Aktualności

Ilustracja: Oficer, instruktor sił specjalnych, wykładowca i naukowiec. Wywiad z Olem Boem, profesorem wizytującym w Instytucie Psychologii UG

Oficer, instruktor sił specjalnych, wykładowca i naukowiec. Wywiad z Olem Boem, profesorem wizytującym w Instytucie Psychologii UG

Jest emerytowanym kapitanem Norweskich Sił Zbrojnych oraz pierwszym w Norwegii profesorem w zakresie dowodzenia wojskowego. Przez wiele lat służył jako oficer operacyjny w norweskiej wojskowej jednostce specjalnej; brał…
Spotkanie Rady Programowej ULO

Spotkanie Rady Programowej ULO

We wtorek 18 czerwca w siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się, podsumowujące kolejny rok szkolny, posiedzenie Rady Programowej. Omówione zostały zrealizowane…

Viva Dydaktyka! Relacja z trzeciej odsłony Konferencji Dydaktyki Szkolnictwa Wyższego, poświęconej transformacji krajobrazu szkolnictwa

Viva Dydaktyka! Relacja z trzeciej odsłony Konferencji Dydaktyki Szkolnictwa Wyższego, poświęconej transformacji krajobrazu szkolnictwa

Od oddolnych inicjatyw po ogólnopolską konferencję - tak w dużym skrócie można przedstawić historię działalności „amatorów dydaktyki” związanych z Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu na Uniwersytecie Gdańskim…

Rejs naukowy oczami powieściopisarza - Zygmunt Miłoszewski prowadzi BaltArctic Cruise Logbook

Rejs naukowy oczami powieściopisarza - Zygmunt Miłoszewski prowadzi BaltArctic Cruise Logbook

Wieje równo • Wielka wyprawa małego Bałtyku • Wiaderko naukowe • Lekarstwo na manię wielkości • Ocean wygląda jak szpinakowe smoothie • Łyk potworów Dziesiąty dzień wyprawy, pięć dni temu…

Popularyzatorzy nauki z UG najlepsi w Polsce!

Popularyzatorzy nauki z UG najlepsi w Polsce!

Mgr Michalina Ignaciuk wraz z zespołem zajęła I miejsce za stworzenie projektu „Buty Różnorodności”, a grupa prowadzona przez mgr. Mateusza Adama Baluka uplasowała się na III miejscu z…

Pomoc ofiarom konfliktu wojennego. Spotkanie Rektora UG z osobami studiującymi

Pomoc ofiarom konfliktu wojennego. Spotkanie Rektora UG z osobami studiującymi

Ze studentkami i studentami Uniwersytetu Gdańskiego: Weroniką Alchimowicz, Michałem Nadolskim, Julią Zielińską, Katarzyną Żamojdą, protestującymi w obronie ofiar działań wojennych w Strefie…

200 tysięcy euro dofinansowania dla UG w projekcie CONVIVIUM

200 tysięcy euro dofinansowania dla UG w projekcie CONVIVIUM

CONVIVIUM to projekt, którego celem jest przeformułowanie wspólnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji, podjęcie wspólnych aktywności i praktyk w różnych regionach, od ogrodnictwa i uprawy…

O Uniwersytecie

Ilustracja: O Uczelni

O Uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

Ilustracja: Nauka

Nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Ilustracja: SEA-EU

SEA-EU

SEA-EU to sojusz 9 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Algarve, Neapolu oraz Bodø. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

Ilustracja: Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

Ilustracja: Współpraca

Współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

Ilustracja: Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Międzysektorowe centrum innowacji integrujące potencjał uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu edukacji i kształtowania kompetencji zawodowych.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków