Tegoroczne Uphageny w ręce badaczy z UG
W tym roku Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w obu kategoriach trafiła do…
R/V Oceanograf wyruszył do Hiszpanii
Gdańsk - Kilonia(Niemcy) - Brest(Francja) - Kadyks(Hiszpania) to trasa rejsu badawczego statku Uniwersytetu…
Nadanie Sali Teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego imienia prof. Jerzego Limona
- Postać profesora nadaje w tym tygodniu rytm wydarzeniom w Uniwersytecie, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim…
Piknik Nauki Fahrenheita w niedzielę 29 maja na Górze Gradowej
Jaką temperaturę ma ciekły azot? Czy za pomocą banana da się wbić gwoździa? Czy nadmuchany balon zmieści się…
Międzynarodowy Dzień Archiwów w UG - zajrzyj w przeszłość!
Już od ponad 70 lat obchodzone jest święto Międzynarodowego Dnia Archiwów. Z czasem impreza przerodziła się w…
Szekspir na ekranie. Pokaz sześciu filmów
Cykl wydarzeń kulturalnych JERZY LIMON: INSPIRACJA – DIALOG – POLEMIKA nadal trwa. Tym razem schodzimy ze…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Rejs SEA-EU

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków