Aktualności

SEA EU (01.12.2021) - obrad ciąg dalszy i wizyta w ECS
Czterodniowe spotkanie nadmorskiego sojuszu SEA EU nadal trwa. 1 grudnia o 14:30 w Rektoracie UG spotkali się…
SEA EU (01.12.2021) - Serce SEA EU bije teraz w Gdańsku
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa spotkanie członków Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego i Technicznej…
Kompleksowa obsługa wizyt gości zagranicznych oraz pobytów badawczych i dydaktycznych profesorów wizytujących w UG
Pod kierunkiem prof. Anny Jurkowskiej - Zeidler, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz prof. Wiesława…
Wstrząsy wtórne cenzury 1989/90. Warsztaty interdyscyplinarne na UG
Refleksje na temat życia na kulturowym styku i znaczenie cezury 1989/90. Jak postrzegają i ujmują je w swojej…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

uczelnia badawcza IDUB

Droga Uniwersytetu do osiągnięcia statusu uczelni badawczej: program małych grantów, program publikacyjny i podsumowanie w sprawozdaniach.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

komunikaty

Uczelnia w pandemii: bezpieczeństwo, komunikaty i zarządzenia. Naukowcy UG o pandemii. Przydatne informacje.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków