Aktualności

Zapraszamy na debaty: Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?
Opracowanie założeń i możliwych scenariuszy federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji, wdrożenie…
Ocena okresowa pracowników naukowych w UG
Trwające trzy dni, zakończone 13.10.2021, szkolenia dla członków komisji oceniającej to część wdrażanego w…
Od kryzysu do kryzysu. Co jest pomiędzy? Rozmowa z psycholog Agatą Rudnik z ACWP
Radość, spokój, wdzięczność lub złość, rozczarowanie czy zakłopotanie - to tylko niektóre z emocji i uczuć,…
Skonsultuj CV przy kawie z pracownikami Biura Karier UG
Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczyna cykl spotkań ze studentami. W pierwszej kolejności pracownicy…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

uczelnia badawcza IDUB

Droga Uniwersytetu do osiągnięcia statusu uczelni badawczej: program małych grantów, program publikacyjny i podsumowanie w sprawozdaniach.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

komunikaty

Uczelnia w pandemii: bezpieczeństwo, komunikaty i zarządzenia. Naukowcy UG o pandemii. Przydatne informacje.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków