Aktualności

Ilustracja: Na UG powstała Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

Na UG powstała Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

Nowa Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów Uniwersytetu Gdańskiego zapewni wsparcie wielu jednostkom, które współpracują m.in. ze środowiskiem zewnętrznym. Dokument określa standardy działania, które uczelnia…
Obchody Międzynarodowego Tygodnia Archiwów na Uniwersytecie Gdańskim

Obchody Międzynarodowego Tygodnia Archiwów na Uniwersytecie Gdańskim

Decyzją Międzynarodowej Rady Archiwów w dniach od 3 do 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Z tej okazji Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało dyskusję panelową Enriching Knowledge Societies -…

100-lecie społecznej organizacji gdańskich humanistów. Konferencja „Przybyszewski i Inni” 

100-lecie społecznej organizacji gdańskich humanistów. Konferencja „Przybyszewski i Inni” 

100 lat temu w działającym w Gdańsku Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki powołano trzy wydziały -  Prawniczo-Handlowy, Artystyczny i Historyczno - Literacki. To właśnie z okazji tego jubileuszu humaniści, historycy…

Nagroda PAN dla naukowców UG

Nagroda PAN dla naukowców UG

Czworo naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego zostało laureatami konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2022 r. Wyróżnienie…

Times Higher Education Impact Rankings 2023: Uniwersytet Gdański - 200 miejsc w górę! Najlepsi w Polsce!

Times Higher Education Impact Rankings 2023: Uniwersytet Gdański - 200 miejsc w górę! Najlepsi w Polsce!

Awans o 200 miejsc, najwyższa pozycja wśród polskich uczelni – tak Uniwersytet Gdański ugruntowuje mocną pozycję lidera w Polsce w najbardziej prestiżowym, kompleksowym i rozwijającym się…

Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu. Konferencja naukowa

Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu. Konferencja naukowa

Przed nami konferencja pt. Q Doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2023. Kultura bezpieczeństwa pacjenta w praktyce i teorii zarządzania podmiotami…

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jakość i jej zastosowania 2023. W kierunku zrównoważonej przyszłości

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jakość i jej zastosowania 2023. W kierunku zrównoważonej przyszłości

Wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i biznesu w obszarze zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju – to cel III Międzynarodowej Konferencji Naukowa pt.…

O Uniwersytecie

Ilustracja: O Uczelni

O Uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

Ilustracja: Nauka

Nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Ilustracja: SEA-EU

SEA-EU

SEA-EU to sojusz 9 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Algarve, Neapolu oraz Bodø. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

Ilustracja: Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

Ilustracja: Współpraca

Współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

Ilustracja: Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Międzysektorowe centrum innowacji integrujące potencjał uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu edukacji i kształtowania kompetencji zawodowych.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków