Właściwe ukierunkowanie polityki zakupowej wspomaga dobre praktyki rynkowe.
Nasze indywidualne decyzje konsumenckie mają wpływ na środowisko, warunki pracy oraz jakość produktów i usług…
JERZY LIMON: INSPIRACJA – DIALOG – POLEMIKA. Cykl wydarzeń kulturalnych i naukowych
Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense zapraszają w dniach 24–29 maja…
Poszerzenie oferty kształcenia na UG w języku angielskim w ramach programu SPINAKER
Projekt „TOWNSHIP - w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe…
Moje studia dla planety. Wydłużony czas składania prac
Jeszcze do 6 czerwca można składać swoje felietony i posty na konkurs „Moje studia dla planety".  Jest to…
Józef Wybicki literacki i teatralny - wernisaż wystawy
Rok 2022 został zadedykowany przez Sejm RP Józefowi Wybickiemu. Tej ważnej polskiej postaci z XVIII wieku…
Bieg o Puchar Rektora. Trwają zapisy!
Po raz kolejny studenci i pracownicy UG będą mogli spróbować swoich sił w Biegu o Puchar Rektora UG. Już 26…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

sea_eu

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków