Aktualności

Ilustracja: Zrównoważony rozwój i współpraca z Ukrainą - UG przygotowuje SEA-EU Governing Week

Zrównoważony rozwój i współpraca z Ukrainą - UG przygotowuje SEA-EU Governing Week

Zmiany w strukturze SEA-EU oraz Governing Week na UG były tematem  spotkania nadmorskich uniwersytetów należących SEA-EU, które poprowadził prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG i prezydent Sojuszu SEA-EU. Między 27…
Na UG powstała Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

Na UG powstała Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

Nowa Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów Uniwersytetu Gdańskiego zapewni wsparcie wielu jednostkom, które współpracują m.in. ze środowiskiem zewnętrznym. Dokument określa standardy działania, które uczelnia…

Times Higher Education Impact Rankings 2023: Uniwersytet Gdański - 200 miejsc w górę! Najlepsi w Polsce!

Times Higher Education Impact Rankings 2023: Uniwersytet Gdański - 200 miejsc w górę! Najlepsi w Polsce!

Awans o 200 miejsc, najwyższa pozycja wśród polskich uczelni – tak Uniwersytet Gdański ugruntowuje mocną pozycję lidera w Polsce w najbardziej prestiżowym, kompleksowym i rozwijającym się światowym rankingu Times Higher…

„Sekrety gwiazd. Co łączy naukę i sztukę”.  Nowa wystawa Muzeum UG

„Sekrety gwiazd. Co łączy naukę i sztukę”. Nowa wystawa Muzeum UG

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na najnowszą wystawę pt. „Sekrety gwiazd. Co łączy naukę i sztukę”. To malarska opowieść o kolorowych mgławicach powstających w wyniku gromadzenia…

Zostań wolontariuszem na EuroSkills Gdańsk 2023

Zostań wolontariuszem na EuroSkills Gdańsk 2023

Jesteś osobą komunikatywną, odpowiedzialną, uśmiechniętą i dobrze zorganizowaną? Znasz język angielski na poziomie minimum B2? Jeśli tak, zostań wolontariuszem EuroSkills Gdańsk 2023,…

Obchody Międzynarodowego Tygodnia Archiwów na Uniwersytecie Gdańskim

Obchody Międzynarodowego Tygodnia Archiwów na Uniwersytecie Gdańskim

Decyzją Międzynarodowej Rady Archiwów w dniach od 3 do 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Z tej okazji Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało dyskusję panelową…

100-lecie społecznej organizacji gdańskich humanistów. Konferencja „Przybyszewski i Inni” 

100-lecie społecznej organizacji gdańskich humanistów. Konferencja „Przybyszewski i Inni” 

100 lat temu w działającym w Gdańsku Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki powołano trzy wydziały -  Prawniczo-Handlowy, Artystyczny i Historyczno - Literacki. To właśnie z okazji tego…

O Uniwersytecie

Ilustracja: O Uczelni

O Uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

Ilustracja: Nauka

Nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Ilustracja: SEA-EU

SEA-EU

SEA-EU to sojusz 9 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Algarve, Neapolu oraz Bodø. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

Ilustracja: Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

Ilustracja: Współpraca

Współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

Ilustracja: Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Międzysektorowe centrum innowacji integrujące potencjał uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu edukacji i kształtowania kompetencji zawodowych.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków