Szkolenia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli akademickich
Zespół Ekspertów z Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego przygotował ofertę…
Zrównoważony transport - rozmowa CZR UG z dr hab. Ernestem Czermańskim, prof. UG
Zapraszamy na kolejny film z cyklu "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" przygotowany przez…
Innowacyjne projekty młodych naukowców w konkursie Young Fahrenheit
Pięciu młodych badaczy przeszło do II etapu Young Fahrenheit - konkursu, który ma zapewnić wsparcie dla…
Dzięki naukowcom z UG gatunki roślin zagrożonych na Pomorzu będą bezpieczne
Pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego utworzyli bank nasion dla 33 gatunków roślin rzadkich i…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

uczelnia badawcza IDUB

Droga Uniwersytetu do osiągnięcia statusu uczelni badawczej: program małych grantów, program publikacyjny i podsumowanie w sprawozdaniach.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

sea_eu

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków