Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualności

 

 

Spotkanie NPRH

 

 


Laureaci konkursu ETIUDA 7 oraz SONATINA 3

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXII konkursu na stypendia doktorskie oraz projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 20 złożonych wniosków, 6 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 2 633 051,00 zł.

 

W ramach konkursu ETIUDA 7 finansowanie projektów otrzymali:

 1. mgr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt. „Międzypokoleniowe oraz indywidualne uwarunkowania procesu parentyfikacji w rodzinie”, kwota finansowania 97 676,00 zł;
 2. mgr Maciej Karol Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Galaretowaty zooplankton w Oceanie Arktycznym - ekologia, różnorodność i rozmieszczenie w dobie zmian klimatu”, kwota finansowania 91 568,00 zł;
 3. mgr Marta Aleksandra Wenta z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową”, kwota finansowania 109 568,00 zł.

 

W ramach konkursu SONATINA 3 finansowanie projektów otrzymali:

 1. dr Eugeniusz Pronin z Wydziału Biologii, projekt pt. „Zróżnicowanie składu stabilnych izotopów węgla i azotu roślinności, wody i osadów wzdłuż gradientu zakwaszenia jezior lobeliowych”, kwota finansowania 770 902,00 zł;
 2. dr Ludmiła Katarzyna Sromek w Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Różnorodność genetyczna pasożytów ssaków morskich - badania na przykładzie ekto- i endopasożytów wybranych gatunków fok”, kwota finansowania 889 324,00 zł;
 3. dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Historia pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych”, kwota finansowania 674 013,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Laureaci konkursu OPUS 16, PRELUDIUM 16 oraz SONATA 14

17 maja 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXI konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 76 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 10 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 5 619 460 zł, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego 4 250 540 zł.

W ramach konkursu OPUS 16 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Marek Grinberg z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”, kwota finansowania 2 151 320 zł. Projekt w konsorcjum, Lider: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
 2. dr hab. Agnieszka Herman z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu”, kwota finansowania 850 609 zł;
 3. dr Tomasz Widłak z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Sędziowie i cnoty. Studium aretycznej teorii sądownictwa”, kwota finansowania 382 920 zł.

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 16 finansowanie projektów otrzymali:

 1. mgr Tamara Walczak-Kozłowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Efektywność mechanizmów uwagowych jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie”, kwota finansowania 158 657 zł;
 2. mgr Milena Reszka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz”, kwota finansowania 70 000 zł;
 3. mgr Krzysztof Kamil Bojarski z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe”, kwota finansowania 102 600 zł;
 4. mgr inż. Onur Cavdar z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra”, kwota finansowania 209 514 zł;
 5. mgr Agnieszka Jędruch z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Transfer troficzny labilnej rtęci w organizmach bentosowych w ekosystemie morskim strefy umiarkowanej”, kwota finansowania 201 700 zł.

 

W ramach konkursu SONATA 14 finansowanie projektów otrzymali:

 1. dr Dariusz Nowicki z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Antybakteryjne działanie aldehydu cynamonowego i jego wykorzystanie w syntezie nanocząstek”, kwota finansowania 1 268 000 zł;
 2. dr Anna Drywa z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Prawo podatnika do prywatności”, kwota finansowania 224 140 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Archiwizacja dokumentacji projektowej

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi wraz z Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego i Kancelarią Ogólną planuje przeprowadzić cykl spotkań na Wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących archiwizacji dokumentacji projektowej, m. in. wskazaniu dokumentów podlegających archiwizacji, sposobu archiwizacji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na Wydziale Chemii 15.05.2019 r. o godz.11:00 w sali D102.

Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się w terminach:

 • Wydział Nauk Społecznych - 17.05.2019 r., godz. 10:00, sala D205;
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - 22.05.2019 r., godz. 9:00, sala Rady Wydziału.

Szczegóły dotyczące spotkań na pozostałych Wydziałach UG są w trakcie ustaleń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Laureaci stypendiów START 2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród  899 kandydatów, wśród których znalazło się 5 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. dr inż. Beata Bajorowicz z Wydziału Chemii w dziedzinie inżynieria materiałowa;
 2. dr Marcin Czapla z Wydziału Chemii w dziedzinie chemia;
 3. mgr Weronika Grochowska z Wydziału Historycznego w dziedzinie historia sztuki;
 4. mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych w dziedzinie psychologia;
 5. dr Alicja Mikołajczyk z Wydziału Chemii w dziedzinie chemia.

Tym samym Uniwersytet Gdański znalazł się na 1 miejscu wśród instytucji z województwa pomorskiego, z których pochodzi największa liczba stypendystów oraz na 4 miejscu w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji 

 

Źródło: FNP

 


Dni Narodowego Centrum Nauki

Już za miesiąc, 15-16.05.2019, w Łodzi odbędą się siódme Dni Narodowego Centrum Nauki. Właśnie ruszyła rejestracja na warsztaty dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych w ramach tego wydarzenia.

 

Więcej w informacji prasowej dotyczącej Dni NCN.

 

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

 

 

Laureaci konkursu HARMONIA 10, MAESTRO 10, SONATA BIS 8

 

18 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXX konkursu. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 5 236 893,00 zł.

 

W ramach konkursu SONATA BIS 8 finansowanie projektów otrzymali:

 1. dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Rola małych niekodujących RNA w regulacji mechanizmu działania systemu represja-antyrepresja związanego z przełączeniem cyklu życiowego fagów przenoszących geny groźnych dla człowieka toksyn”, kwota finansowania 1 706 600,00 zł;
 2. dr Sergey Samsonovz Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand”, kwota finansowania 2 477 304,00 zł;
 3. dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci ... Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”, kwota finansowania 839 489,00 zł;

 

W ramach konkursu HARMONIA 10 finansowanie projektu otrzymała:

 1. dr Paulina Czaplewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, projekt pt.: „Wpływ modelowych błon biologicznych na strukturę i proces oligomeryzacji ludzkiej cystyny C”, kwota finansowania 843 500,00 zł;

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Regulamin zarządzania projektami naukowymi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.02.2019 r.weszło w życie Zarządzenie nr 14/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Tekst jednolity

 

Załączniki:

Plik Załączniki nr 1-3, 5-6, 8 - Karta Projektu, Oświadczenie, Opinia Komitetu, Decyzja Rektora, Zakres obowiązków, Wniosek bankowy

Plik Załącznik nr 4 - Upoważnienie

Plik Załącznik nr 7 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG

Plik Załącznik nr 9 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu

Plik Załącznik nr 10 - Wzór opracowania dokumentów księgowych

 


 

Laureaci konkursu OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Z 78 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 12 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 4 878 435,00 zł

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „mikroRNA w regulacji rozwoju bakteriofagów”, kwota finansowania 1 901 000,00 zł;
 2. Dr Karol Szawaryn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”, kwota finansowania dla UG 489 140,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Narodowy Instytut Leków);
 3. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, kwota finansowania dla UG 450 800,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk);
 4. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną”, kwota finansowania dla UG 461 460,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Politechnika Wrocławska);
 5. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Uniwersalizująca redakcja biblijnej historii początków Izraela. Aspekty literackie, uwarunkowania historyczne, przesłanie”, kwota finansowania 98 285,00 zł;
 6. Dr hab. Michał Gałędek z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Spór o wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego”, kwota finansowania 412 529,00 zł;

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Mgr Lidia Gaffke z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Stymulacja różnych szlaków indukcji autofagii w aspekcie efektywności degradacji glikozoaminoglikanów w neuronopatycznych typach mukopolisacharydoz’, kwota finansowania 210 000,00 zł;
 2. Mgr Magdalena Miodyńska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej”, kwota finansowania 206 214,00 zł;
 3. Mgr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny”, kwota finansowania 179 184,00 zł;
 4. Mgr inż. Magda Kozak z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego”, kwota finansowania 69 934,00 zł;
 5. Mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG”, kwota finansowania 189 889,00 zł;
 6. Mgr Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ewolucyjnej biologii rozwoju”, kwota finansowana 210 000,00 zł.

 

W rozstrzygniętych konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%.

 

Źródło: NCN

 


Laureaci konkursu Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania selekcyjnego dla wniosków złożonych w naborze o udział w programie Polskie Powroty. Spośród 102 ocenianych merytorycznie wniosków projektowych, rekomendowanie do finansowania otrzymały 22 najlepsze projekty, które w trakcie oceny merytorycznej uzyskały minimum 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Uniwersytet Gdański otrzyma finansowanie na zatrudnienie 3 polskich naukowców, którzy ostatnie lata pracowali w zagranicznych uczelniach lub jednostkach badawczych:

 1. dr Agnieszka Olbert-Dabrowska, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 2. dr hab. Tomasz Paterek, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 3. dr inż. Sławomir Lach, kwota finansowania 1 255 000,00 zł.

Program Polskie Powroty stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach programu pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

 

Więcej informacji na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

 


Klauzula informacyjna - konkursy na stypendystów 

Przypominamy o konieczności zamieszczania klauzuli informacyjnej dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wzór klauzuli znajduje się TUTAJ

 

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ  

 

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 września 2019 roku, 14:18