Aktualnie otwarte konkursy | Serwis główny UG

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 16
na projekty badawcze, w tym finasowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

14 września 2018 r. 17 grudnia 2018 r. 7 grudnia 2018 r.

PRELUDIUM 16
na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

14 września 2018 r. 17 grudnia 2018 r. 7 grudnia 2018 r.

SONATA 14
na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

14 września 2018 r. 17 grudnia 2018 r. 7 grudnia 2018 r.

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 3 grudnia 2018 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

Program "Dialog"
program na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji miedzy podmiotami dziąłającymi w obrzarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej

-

 30 września 2018 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 września 2018 roku, 10:38