fbpx Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualnie otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MAESTRO 12
konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych 

16 czerwca 2020 r. 15 września 2020 r. 2 września 2020 r.

SONATA BIS 10
konkurs na projekty badawcze, w którcyh kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopien naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

16  czerwca 2020 r. 15 września 2020 r. 2 września 2020 r.

MINIATURA 4
konkurs na pojedyncze działania naukowe

01 czerwca 2020 r. 30 września 2020 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


 

Logo NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO
program na promocję języka polskiego powiązaną z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski na świecie

05 maja 2020 r. 31 lipca 2020 r. 20 lipca 2020 r.

PROFESURA GOŚCINNA NAWA
program na wsparcie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy

05 maja 2020 r. 31 lipca 2020 r. 20 lipca 2020 r.

POLSKIE POWROTY 2020. Edycja COVID-19
program skierowany do instytucji planujacych zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów zwiazanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicielami szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu

15 lipca 2020 r. 31 sierpnia 2020 r.  20 sierpnia 2020 r.

 

 


FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 07 wrzesień 2020 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 

 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lipca 2020 roku, 9:38