Aktualnie otwarte konkursy | Serwis główny UG

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 16
na projekty badawcze, w tym finasowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

14 września 2018 r. 17 grudnia 2018 r. 7 grudnia 2018 r.

PRELUDIUM 16
na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

14 września 2018 r. 17 grudnia 2018 r. 7 grudnia 2018 r.

SONATA 14
na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

14 września 2018 r. 17 grudnia 2018 r. 7 grudnia 2018 r.

MINIATURA 2
konkurs na pojedyncze działania naukowe

17 kwietnia 2018 r.

tryb ciągły

do 31 grudnia 2018 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 3 grudnia 2018 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

Stypendia w programie START
dla wybitnych młodych uczonych ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki

25 września 2018 r. 31 października 2018 r.  7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

Uniwersalia 2.2 NPRH
konkurs na projekty badawcze przedstawiające nową wiedzę naukową na temat najważniejszych dzieł kultury światowej i ich przekład na język polski

25 września 2018 r. 9 listopada 2018 r.  31 października 2018 r. 

Uniwersalia 2.1 NPRH
konkurs na finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego

25 września 2018 r. 9 listopada 2018 r.  31 października 2018 r. 

Dziedzictwo narodowe NPRH
konkurs na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączenia do żywej tradycji kultury narodowej

25 września 2018 r. 9 listopada 2018 r.  31 października 2018 r. 

 


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 października 2018 roku, 9:07