Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

SONATA BIS 9
konkurs na projekty badawczemające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

17 czerwca 2019 r. 17 września 2019 r. 9 września 2019 r.

MAESTRO 11
konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

17 czerwca 2019 r. 17 września 2019 r. 9 września 2019 r.

MINIATURA 3
konkurs na działanie naukowe

17 czerwca 2019

tryb ciągły do

30 września 2019

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 26 sierpnia 2019 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 

  


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 lipca 2019 roku, 7:11