Aktualnie otwarte konkursy | Serwis główny UG

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

ETIUDA 6
na stypendia doktorskie

15 grudnia 2017 r. 15 marca 2018 r. 7 marca 2018 r.

SONATINA 2
na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

15 grudnia 2017 r. 15 marca 2017 r. 7 marca 2018 r.

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
tryb ciągły 19 marca 2018 r.

 


 

MNiSW  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

NPRH "Uniwersalia 2.1"
konkurs na finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki

 

15 stycznia 2018 r. 28 lutego 2018 r. 20 lutego 2018 r.

NPRH "Uniwersalia 2.2"
konkurs na finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej

16 stycznia 2018 r. 28 lutego 2018 r. 20 lutego 2018 r.

NPRH "Dziedzictwo narodowe"
konkurs na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej

16 stycznia 2018 r. 28 lutego 2018 r. 20 lutego 2018 r.

Program "Dialog"
program na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji miedzy podmiotami dziąłającymi w obrzarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej

-

Nabór ciągły
do 30.06.2019 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminen złożenia wniosku

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 stycznia 2018 roku, 12:13