Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 17
konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego

15 marca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. 6 czerwca 2019 r.

PRELUDIUM 17
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w kórych kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora

15 marca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. 6 czerwca 2019 r.

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 27 maja 2019 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


 

 Logo NAWANarodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

POLSKIE POWROTY
program umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytucjach naukowych lub instytutach badawczych

31 stycznia 2019 r. 07 maja 2019 r.  25 kwietnia 2019 r.

 


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 marca 2019 roku, 13:43