Aktualnie otwarte konkursy | Serwis główny UG

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

 OPUS 15
 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

15 marca 2018 r. 15 czerwca 2018 r. 7 czerwca 2018 r.

 PRELUDIUM 15
 na projekty badawcze, realizowane przez osoby  rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

15 marca 2018 r. 15 czerwca 2018 r. 7 czerwca 2018 r.

 MINIATURA 2                                                         konkurs na pojedyncze działania naukowe

17 kwietnia 2018 r.

nabór ciągły 

do 31 grudnia 2018 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

tryb ciągły 28 maja 2018 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


 

NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

POLSKIE POWROTY
program dla polskich naukowców, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce

07 marca 2018 r. 31 maja 2018 r. 22 maja 2018 r.

 


 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

Program "Dialog"
program na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji miedzy podmiotami dziąłającymi w obrzarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej

-

nabór ciągły

do 30 czerwca 2019 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

Doktorat wdrożeniowy II edycja
konkurs na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta

29 marca 2018 r. 28 maja 2018 r. 17 maja 2018 r.

 


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 maja 2018 roku, 14:48