Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

ETIUDA 7
konkurs na stypendia doktorskie

14 grudnia 2018 r. 15 marca 2019 r. 6 marca 2019 r.

SONATINA 3
na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

14 grudnia 2018 r. 15 marca 2019 r. 6 marca 2019 r.

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 18 marca 2019 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

DIAMENTOWY GRANT
konkurs na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów wskazanych w projekcie badawczym

- 31 stycznia 2019 r.  7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku 

 


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 stycznia 2019 roku, 13:21