Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 18
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

PRELUDIUM 18
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

SONATA 15
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

PRELUDIUM BIS 1
konkurs mający na celu wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

 


 

Logo MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

NPRH "Dziedzictwo narodowe"
program w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego

04 września 2019 r. 31 października 2019 r. 23 października 2019 r.

NPRH "Fundamenty"
program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki

04 września 2019 r. 31 października 2019 r. 23 października 2019 r.

NPRH "Uniwersalia 2.1"
program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego

04 września 2019 r.

31 października 2019 r.

23 października 2019 r.

NPRH "Uniwersalia 2.2"
program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego

04 września 2019 r. 31 października 2019 r. 23 października 2019 r.

Stypendium Ministra
stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi zwiazanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi

- 25 października 2019 r. 17 października 2019 r.

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 18 listopada 2019 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

START 2020

konkurs na stypendia dla młodych uczonych

17 września 2019 r. 31 października 2019 r.  23 października 2019 r.

 

  


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku, 10:30