fbpx Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualnie otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

 

Projekty krajowe

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

SONATINA 5
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadajace stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

15 grudzień 2020

 

15 marzec 2021

godz. 16:00
 

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 

Projekty międzynarodowe

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

SHENG 2
konkurs międzynarodowy dwustronny na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych

15 grudzień 2020

 

15 marzec 2021

godz. 16:00
 

jw.

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Termin składania wniosków *wspólnych skróconych Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych Termin składania wniosków wspólnych pełnych Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF Termin złożenia wniosku w UG

JPND
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych dla konsorcjów międzynarodowych

5 stycznia 2021

2 marca 2021 godz. 15:00 

maj 2021

29 czerwca 2021 godz. 15:00 

6 lipca 2021

jw.

JPIAMR
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki dla konsorcjów międzynarodowych

14 stycznia 2021

16 marca 2021 godz. 12:00

*wstępnych

-  12 lipca 2021 godz. 12:00 - jw.

JPI Urban Europe 2021
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych dla konsorcjów międzynarodowych

29 stycznia 2021 15 kwietnia 2021 godz. 14:00 czerwiec 2021  23 września 2021 godz. 14:00  30 września 2021  jw.

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Termin składania wniosków Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF Termin złożenia wniosku w UG

ChistERA 2020
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze nad przyszłymi i powstającymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi dla konsorcjów międzynarodowych

7 stycznia 2021

1 marca 2021 godz. 17:00

8 marca 2021

jw.

ForestValue 2021
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze promujące jak najlepsze wykorzystanie lasów i zasobów leśnych z korzyścią dla społeczeństwa oraz klimatu gospodarki dla konsorcjów międzynarodowych

19 stycznia 2021

13 kwietnia 2021 godz. 13:00

*wspólnych międzynarodowych w systemie ESS

20 kwietnia 2021 jw.

 


FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły

 

8 marca 2021 

 

jw.

 


 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lutego 2021 roku, 12:58