Aktualnie otwarte konkursy | Serwis główny UG

Aktualnie otwarte konkursy

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG
OPUS 14
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
15 września 2017  15 grudnia 2017 7 grudnia 2017

PRELUDIUM 14
konkurs na projekty badawcze ealizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukowa nieposiadające stopnia naukowego doktora

15 września 2017 15 grudnia 2017 7 grudnia 2017
MINIATURA 1
konkurs na pojedyncze działania naukowe
04 maja 2017 Wstrzymanie naboru wniosków 10 listopada 2017 tryb ciągły - 7 dni roboczych przed planowanym terminen złożenia wniosku

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
tryb ciągły 08 stycznia 2018 r.

 


 

MNiSW  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

DIAMENTOWY GRANT VII
konkurs na wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania

15 listopada 2017 r. 15 stycznia 2018 r. 04 stycznia 2018 r.

Program "Dialog"
program na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji miedzy podmiotami dziąłającymi w obrzarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej

-

Nabór ciągły
do 30.06.2019 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminen złożenia wniosku

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 11:56