fbpx Renata Małgorzata Leśniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Renata Małgorzata Leśniak

Renata Małgorzata Leśniak

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2021 roku

magister Stosunków międzynarodowych w zakresie Handlu zagranicznego

Renata Małgorzata Leśniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej”

„Motivating of employees in the banking sector in the light of generation affiliation”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Markiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Dyplom nr 4643.


Gdańsk, 24 marca 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract330.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie559.81 KB
Data publikacji: piątek, 18 grudnia 2020 roku, 16:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 marca 2021 roku, 9:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka