fbpx Elżbieta Michalska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Michalska

Elżbieta Michalska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2002 roku

Elżbieta Michalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rzemiosła kowalsko-ślusarskie w Gdańsku od XIV do początku XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Groth

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Drozdowski, dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. UMK

Dyplom nr 2218.


Gdańsk, 17 lutego 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: