fbpx Marcin Bartosz Olkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Bartosz Olkiewicz

Marcin Bartosz Olkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Marcin Bartosz Olkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania systemu zarządzania jakością w usługach hotelarskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, dr hab. inż. Witold Nierzwicki, prof. UG

Dyplom nr 2182.


Gdańsk, 15 października 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: