fbpx Arkadiusz Kazimierz Bugaj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Kazimierz Bugaj

Arkadiusz Kazimierz Bugaj

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2003 roku

Arkadiusz Kazimierz Bugaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Piotr Święca z Nowego. Starosta pomorski, pan ziemi sławieńskiej (zm. 1327)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Błażej Śliwiński

Recenzenci: dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. UG, dr hab. Jan Pakulski, prof. UMK

Dyplom nr 2245.


Gdańsk, 27 maja 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: