fbpx Sławomir Cenckiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Cenckiewicz

Sławomir Cenckiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2003 roku

Sławomir Cenckiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wapiński

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, doc. dr hab. Tadeusz Wolsza

Dyplom nr 2219.


Gdańsk, 19 lutego 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: