fbpx Cyryl Kotyla | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Cyryl Kotyla

Cyryl Kotyla

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Cyryl Kotyla

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rachunkowość zabezpieczeń transakcji terminowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisława Surdykowska, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 2269.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: