fbpx Jolanta Laskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jolanta Laskowska

Jolanta Laskowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Jolanta Laskowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ruch wydawniczy w Gdańsku po II wojnie światowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Migoń, dr hab. Jerzy Samp, prof. UG

Dyplom nr 2271.


Gdańsk, 15 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: