fbpx Joanna Redzimska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Redzimska

Joanna Redzimska

Uchwałą Rady Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2003 roku

Joanna Redzimska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Blends and Metaphors in English and Polish: Data and Theories”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Post, dr hab. Piotr Stalmaszczyk, prof. UŁ

Dyplom nr 2320.


Gdańsk, 06 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: