fbpx Anna Stachurska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Stachurska

Anna Stachurska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Anna Stachurska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Historia interpunkcji polskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Edward Polański

Dyplom nr 2274.


Gdańsk, 15 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: