fbpx Mariusz Ryszard Szabelski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Ryszard Szabelski

Mariusz Ryszard Szabelski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2003 roku

Mariusz Ryszard Szabelski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badania substratów proteinaz cysteinowych zawierających donor i akceptor energii wzbudzenia elektronowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 2242.


Gdańsk, 23 maja 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: