fbpx Wiktor Szydarowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wiktor Szydarowski

Wiktor Szydarowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

Wiktor Szydarowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pasma rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie Bałtyckiej - prawidłowości powstawania i przekształceń”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Dutkowski, prof. US

Recenzenci: dr hab. Jacek Szlachta, prof. SGH, dr hab. Tadeusz Palmowski

Dyplom nr 2272.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: