fbpx Tomasz Owczarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Owczarek

Tomasz Owczarek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2004 roku

Tomasz Owczarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Układ władzy a zatrudnienie i płace w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału państwowego w okresie transformacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. AM w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

Dyplom nr 2372.


Gdańsk, 20 kwietnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: