fbpx Ewa Joanna Wojaczek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Joanna Wojaczek

Ewa Joanna Wojaczek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Ewa Joanna Wojaczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ablative Präpositionalphrasen mit denzusammengesetzten Präpositionen im Polnischen und ihre Entsprechungen im Deutschen und Schwedischen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Dyplom nr 2438.


Gdańsk, 20 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: