fbpx Henryk Biegalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Henryk Biegalski

Henryk Biegalski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2005 roku

Henryk Biegalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Niepełnosprawni w warunkach osadzenia: aspekty polityki penitencjarnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Waldemar Nowak, prof. AB w Bydgoszczy

Dyplom nr 2536.


Gdańsk, 14 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: