fbpx Ilona Gabriela Bochentin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ilona Gabriela Bochentin

Ilona Gabriela Bochentin

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2005 roku

Ilona Gabriela Bochentin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Igły sosnowe jako pasywny indykator w badaniach stanu zanieczyszenia i źródeł pochodzenia w troposferze chlorodibenzo-p-dioksyn i chlorodibenzofuranów na  przykładzie Polski i Japonii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Nauk o chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, dr hab. Edmund Maliński, prof. UG

Dyplom nr 2615.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: