fbpx Dominik Michał Chomik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dominik Michał Chomik

Dominik Michał Chomik

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2005 roku

Dominik Michał Chomik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Drobne ogłoszenia prasowe - lingwistyczna charakterystyka gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Wojtak, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 2587.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: