fbpx Wioleta Engler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioleta Engler

Wioleta Engler

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2005 roku

Wioleta Engler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazewnictwo miejskie Elbląga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kopertowska, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 2589.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: