fbpx Paweł Głuszek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Głuszek

Paweł Głuszek

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2005 roku

Paweł Głuszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rybołóstwo na  Pomorzu Gdańskim w XII - XIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Błażej Śliwiński

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. dr hab. Józef Śliwiński

Dyplom nr 2584.


Gdańsk, 07 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: