fbpx Marietta Janowicz-Lomott | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marietta Janowicz-Lomott

Marietta Janowicz-Lomott

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2005 roku

Marietta Janowicz-Lomott

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania organizacyjne i finansowe związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Handschke, prof. AE w Poznaniu

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 2563.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: