fbpx Katarzyna Kamińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 maja 2005 roku

Katarzyna Kamińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie się rynku prasowego w Estonii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Jacek Sobczak

Dyplom nr 2524.


Gdańsk, 09 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: