fbpx Anna Kwaśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Kwaśniewska

Anna Kwaśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2005 roku

Anna Kwaśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rzemiosło garncarskie na  terenie Kaszub od  końca XVIII wieku do  1939 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, prof. dr hab. Andrzej Groth

Dyplom nr 2495.


Gdańsk, 01 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: