fbpx Elżbieta Paprocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Paprocka

Elżbieta Paprocka

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2005 roku

Elżbieta Paprocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rada miasta Elbląga wobec religii katolickiej i jej wyznawców w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku (1660 - 1772)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UG

Dyplom nr 2583.


Gdańsk, 07 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: