fbpx Nelli Artienwicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Nelli Artienwicz

Nelli Artienwicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2005 roku

Nelli Artienwicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja „true and fair view” w polskiej rachunkowości finansowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 2585.


Gdańsk, 21 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: