fbpx Emilia Sikorska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Emilia Sikorska

Emilia Sikorska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2005 roku

Emilia Sikorska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania konformacyjne wazopresyny i jej analogów z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, dr hab. Stefan Jankowski, prof. PŁ

Dyplom nr 2574.


Gdańsk, 28 września 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: