fbpx Maciej Joachim Stawikowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Joachim Stawikowski

Maciej Joachim Stawikowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 września 2005 roku

Maciej Joachim Stawikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie, chemiczna synteza oraz  badania strukturalne analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, zawierających w pozycji P1 N - podstawione reszty glicyny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Silberring, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2572.


Gdańsk, 27 września 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: