fbpx Tomasz Piotr Wiśniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Piotr Wiśniewski

Tomasz Piotr Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2005 roku

Tomasz Piotr Wiśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształt literacki dramatu Samuela Becketta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, prof. dr hab. Jerzy Limon

Dyplom nr 2542.


Gdańsk, 01 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: