fbpx Bożena Kotarska-Lewandowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bożena Kotarska-Lewandowska

Bożena Kotarska-Lewandowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Bożena Kotarska-Lewandowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozszerzona trafność teoretyczna testów predyspozycji do  zawodu architekta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, dr hab. inż. Romana Cielątkowska

Dyplom nr 2684.


Gdańsk, 07 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: