fbpx Mikołaj Rychło-Kok | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mikołaj Rychło-Kok

Mikołaj Rychło-Kok

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2006 roku

Mikołaj Rychło-Kok

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Educational Approach to Second Language Teaching”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ryszard Wenzel, prof. AP w Częstochowie

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Marton, prof. dr hab. Roman Kalisz

Dyplom nr 2659.


Gdańsk, 15 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: