fbpx Barbara Świąder-Puchowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Świąder-Puchowska

Barbara Świąder-Puchowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2006 roku

Barbara Świąder-Puchowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teatr Witkacego w Zakopanem. W  poszukiwaniu trzeciej drogi teatru”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Limon, dr hab. Juliusz Tyszka

Dyplom nr 2658.


Gdańsk, 15 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: