fbpx Monika Maria Żółkoś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Maria Żółkoś

Monika Maria Żółkoś

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2006 roku

Monika Maria Żółkoś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teatralna forma autobiografii w twórczości Tadeusza Kantora”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

Dyplom nr 2675.


Gdańsk, 28 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: