fbpx Piotr Wiktor Lorkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Wiktor Lorkowski

Piotr Wiktor Lorkowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2003 roku

Piotr Wiktor Lorkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reiner Kunze. Spojrzenie na  biografię i dzieło. Zarys monograficzny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Jaroszewski

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Stefan Kaszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)

Gdańsk, 22 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: