fbpx Maria Teresa Mendel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Teresa Mendel

Maria Teresa Mendel

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2002 roku

doktor nauk humanistycznych

Maria Teresa Mendel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Jan Żebrowski, prof. UG

Dyplom nr 403.


Gdańsk, 09 października 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: