fbpx Witold Adam Neugebauer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Witold Adam Neugebauer

Witold Adam Neugebauer

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2003 roku

doktor nauk chemicznych

Witold Adam Neugebauer

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Terapeutycznie użyteczne analogi hormonu przytarczyc. Struktura i rozwój generacji antagonistów receptora B1 bradykininy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii, specjalność: chemia bioorganiczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski, prof. dr hab. inż. Barbara Rzeszotarska, prof. dr hab. inż. Janusz Zabrocki

Dyplom nr 425.


Gdańsk, 20 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: