fbpx Anna Ewa Paner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Ewa Paner

Anna Ewa Paner

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2002 roku

doktor nauk humanistycznych

Anna Ewa Paner

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Jan Žižka z Trocnova

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia powszechna średniowiecza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Krzyżaniakowa, prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, prof. dr hab. Błażej Śliwiński

Dyplom nr 407.


Gdańsk, 04 grudnia 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: