fbpx Witold Leon Stankowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Witold Leon Stankowski

Witold Leon Stankowski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2002 roku

doktor nauk humanistycznych

Witold Leon Stankowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Przemysław Hauser, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, prof. dr hab. Roman Wapiński

Dyplom nr 411.


Gdańsk, 05 maja 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: