fbpx Andrzej Żurowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Żurowski

Andrzej Żurowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2002 roku

doktor nauk humanistycznych

Andrzej Żurowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Szekspir w cieniu gwiazd

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, prof. dr hab. Dobrochna Ratajczak, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 404.


Gdańsk, 08 listopada 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: