fbpx Zbigniew Anculewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zbigniew Anculewicz

Zbigniew Anculewicz

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Zbigniew Anculewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników „KURIERA WARSZAWSKIEGO” w latach 1868-1915

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historii XIX i XX wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki, prof. dr hab. Jerzy Myśliński, prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Dyplom nr 428.


Gdańsk, 31 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: