fbpx Maria Ankudowicz-Bieńkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Maria Ankudowicz-Bieńkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisława Lewandowska, dr hab. Jan Stęszewski, prof. UAM, prof. dr hab. Roman Wapiński

Dyplom nr 417.


Gdańsk, 05 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: