fbpx Teresa Alicja Bauman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Teresa Alicja Bauman

Teresa Alicja Bauman

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Teresa Alicja Bauman

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych Casus Uniwersytetu Gdańskiego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Mieczysław Malewski, prof. dr hab. Ireneusz Białecki

Dyplom nr 424.


Gdańsk, 22 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: