fbpx Klemens Bruski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Klemens Bruski

Klemens Bruski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 marca 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Klemens Bruski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania zakonu krzyżackiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. UG, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Joachim Zdrenka

Dyplom nr 418.


Gdańsk, 04 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: