fbpx Ewa Wanda Nawrocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Wanda Nawrocka

Ewa Wanda Nawrocka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Ewa Wanda Nawrocka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej XX wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Mencwel, doc. dr hab. Grażyna Borkowska-Arciuch, prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Dyplom nr 419.


Gdańsk, 22 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: