fbpx Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak

Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej (Z problemów językowego obrazu świata)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Leszek Moszyński, prof. dr hab. Emil Tokarz, prof. dr hab. Stanisław Kochman

Dyplom nr 427.


Gdańsk, 14 lutego 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: