fbpx Jerzy Szyłak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jerzy Szyłak

Jerzy Szyłak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Jerzy Szyłak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Gra ciałem. O obrazach kobiet w kulturze współczesnej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filmoznawstwo, antropologia kulturowa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Grażyna Stach, prof. dr hab. Piotr Kowalski, prof. dr hab. Anna Martuszewska

Dyplom nr 423.


Gdańsk, 22 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: