fbpx Marek Antoni Adamiec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Antoni Adamiec

Marek Antoni Adamiec

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2004 roku

doktor

Marek Antoni Adamiec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. dr hab. Piotr Kowalski, prof. dr hab. Anna Martuszewska

Dyplom nr 450.


Gdańsk, 05 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 14:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: