fbpx Hanna Biaduń-Grabarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hanna Biaduń-Grabarek

Hanna Biaduń-Grabarek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2004 roku

doktor

Hanna Biaduń-Grabarek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Das Bild der Ereignisse des Jahres 1989 in Polen im Organ des ZK der SED „Neues Deutschland” als Beispiel der Sprachmanipulation

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo niemieckie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz, prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 447.


Gdańsk, 05 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: